Chất lượng

Chất lượng

Quản lý chất lượng theo quy trình ISO-9001-2008

Thi công

Thi công

- Chứng chỉ thi công công trình giao thông hạng III - Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật hạng III

Khảo sát địa hình_địa chất

Khảo sát địa hình_địa chất

Chứng chỉ Khảo sát xây dựng hạng I

Giám sát thi công xây dựng

Giám sát thi công xây dựng

Chứng chỉ Giám sát công trình giao thông hạng II - Giám sát công trình dân dụng hạng I

Thiết Kế_Thẩm tra

Thiết Kế_Thẩm tra

- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình giao thông hạng I - Thiết kế công trình dân dụng hạng II - Thiết kế công..

Tư Vấn Quy hoạch

Tư Vấn Quy hoạch

- Chứng chỉ hành nghề Quy hoạch đô thị hạng III