Dự án Tham Lương_Bến Cát_Nước Lên ( Là dự án chống ngập của Tp HCM. Các hạng mục chính của dự án là:

Là dự án chống ngập của Tp HCM. Các hạng mục chính của dự án là: Kè bờ hai bên dọc tuyến (64km); đường giao thông; hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước,..

Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Đức Dung